Kościół Skałka

Gdy w 1979 roku, do Krakowa przyjechał Jan Paweł II, wybrał się do Kościoła na Skałce, z okazji 900 rocznicy śmierci św. Stanisława. Kościół na skałce jest prezentem od papieża w czasie kiedy kończył się rok Świętego Stanisława. W czasie kanonizacji Stanisława ze Szczepanowa Jan Paweł IIM nie pojawił się w Polsce, ale wysłał swojego przełożonego, który w tej intencji przewodniczym we mszy.

W XX wieku na terenie skałek Krakowskich, odbywał się badania archeologiczne, które przeświadczyły archeologów że w dawnych czasach w tym miejscu znajdowała się osada kamienna. Dawny Zamek na Skałce otoczony był murem, była to dawna twierdza obronna. W roku 1723 w okolicach został zbudowany Klasztor Ojców Paulinów, budowla została budowana przez 87 lat. Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika wraz z klasztorem to zespół podkrakowskiego zespołu sakralnego. Według wielu legend jest to miejsce męczeństwa św. Stanisława.

W Kościele na Skałkach znajdują się Krypty Zasłużonych. W Krypcie spoczywają:

  • Czesław Milosz
  • Ludwik Solski
  • Jacek Malczewski, był on słynnym malarzem,
  • Wincenty Pol, każdy pamięta tak wspaniałego poetę,
  • muzyk Karol Szymanowski

Na terenie klasztoru znaleźć można ciekawe źródełko. Jest to sadzawka św. Stanisława, jak wykazują badania jest to miejsce pogańskich obrzędów, o których w swoich kronikach nie raz przypominaj Jan Długosz.